Vinařství david cvingráf

Bořetice a okolí

Co navštívit v okolí Bořetic?

V r b i c e
2 Km (unikátní vinné sklepy, vyhlídka „Na Stráži“)

O b e c   N ě m č i č k y
3 km (Koupaliště, lyžařský vlek, bobová dráha)

K l o b o u k y
9 km (Městské muzeum s národopisnou expozicí v budově zámku, větrný mlýn)

L e d n i c k o – V a l t i c k ý   a r e á l
23 km (Areál zapsaný seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Zámky v Lednici a Valticích.)

P a v l o v s k é   v r c h y
23 km (Hlavní dominanta rovinatého kraje. Turistické stezky, příjemné rozhledy po úrodném kraji Jižní Moravy, zříceniny středověkých hradů)

M i k u l o v
30 km (Hraniční historické město, zámek, židovský hřbitov, poutní místo Sv. Kopeček)

B ř e c l a v – P o h a n s k o
30 km (Jižně od Břeclavi byl na valu velkomoravského hradiska postaven empírový zámeček s archeologickou expozicí)

S l a v k o v
30 km (Zámek, Mohyla míru – památník a expozice věnovaná bitvě tří císařů)

Cykloturistika
v okolí Bořetic

Obec Bořetice a její okolí je ideálním místem pro projížďky na kole. Můžete zde poznat mnoho kulturních a historických objektů, malebnou krajinu vinic a lužních lesů, folklórní slavnosti či vinařskou tradici s ochutnávkou kvalitních vín. Oblastí vede několik dobře značených a nenáročných cyklistických tras (páteří jsou Moravské vinařské stezky), které je možné kombinovat s různými odchylkami a vedlejšími cíly. Dobré zázemí nabízí vcelku početná síť hotelů, penzionů, ubytoven, vináren a restaurací, která každou sezónou narůstá. 
 
Cyklostezky jsou vedeny většinou po klidných silnicích třetí třídy, velmi často po obslužných zemědělských komunikacích a místy po polních či lesních cestách mez vinohrady. Povrch komunikací je většinou zpevněný, jen málo úseků vede po prašných cestách. Trasy jsou navrženy tak, aby byly sjízdné i po dešti.

THE RESTAURANT

Vinařská historie Bořetic

První písemná zmínka o vinohradech v Bořeticích pochází z roku 1361, kdy Vichna, vdova po Přibyslavovi z Bořetic zdědila mimo jiné i vinohrady v Kraví hoře. Nejstarší vinorodé tratě ležely severně od obce ve stráních obrácených k jihu. Od obce je oddělovalo jezero a rybník. Aby hrozny nemusely být do vesnice přepravovány po vodě, byly vykopány pod vinohrady v Kravích horách sklepy pro víno. Zároveň sklepy sloužily i jako úkryt pro obyvatele a jejich majetek ve válečných dobách. Dnes je v této lokalitě vzdálené od obce 1 km soustředěno v částech Hliníky, Kraví hora a Zahraničí na 260 sklepů a vytváří druhou, vinařskou vesničku. Názvy vinařských tratí se nám dochovaly ze středověku v nezměněné podobě a vždy byly české: Dolní a Vrchní Kraví hora, Kácary, Olbramy, Hora Dlouhý, Hora Bočky a Novosády.

Kvalitní vína lákají do obce mnoho návštěvníků. Po vinobraní, když mošt začíná kvasit, jezdí se do Bořetic za „burčákem“. Během celého roku pak navštěvují ctitelé výjimečného vína Kraví horu a ochutnávají to nejlepší, co se zde urodilo. Bořetickou tradicí se stala jarní výstava vín – velmi oblíbená akce místní i vzdálené veřejnosti.